phone

تلفن تماس 03132360074

Location

ایران ، اصفهان خيابان خيام، كوي نهر فرشادي 23 مجتمع آموزشي ابابصيرمعرفی توانمندیهای نابینایان و ارائه فعالیت های موسسه یکی از اهداف مسئولین موسسه آموزشي ابابصير می باشد، لذا درطول سال با برپایی نمایشگاههای مختلف به این هدف می توان دست یافت.

برخی نمایشگاهها در داخل موسسه برای بازدید کنندگان دایر می شود از قبیل نمایشگاه دائمی صنایع دستی، نمایشگاه کتاب و ملزومات فرهنگی و غیره همچنین با حضور در نمایشگاههای خارج از آموزشگاه از قبيل نمايشگاه بين المللي استان اصفهان و اختصاص دادن غرفه هایی به منظور معرفی این توانمندیها توانسته ایم اطلاع رسانی بیشتری داشته و نظر بازدید کنندگان را به سوی روشندلان جذب نمائیم.

در این نمایشگاه ها علاوه بر معرفی و ارائه محصولات توليد شده توسط مددجويان، شاهد حضور و حمایت های مردم خیر و نیک اندیش بوده ایم . لذا گسترش حضور در چنین نمایشگاه هایی در استان و خارج از آن از اهداف حال و آینده موسسه مي باشد.

برخي از این نمایشگاهها عبارتند از :

نمایشگاه مشاغل خانگي، صنايع و هنرهاي دستي بانوان و تزئينات منزل و هدايا

نمایشگاه بین المللی جهانگردی و صنایع دستی

نمايشگاه قرآن

نمایشگاه به مناسبت روز جهانی معلولین

حضور در نمایشگاه مشاغل خانگي، صنايع و هنرهاي دستي بانوان و تزئينات منزل و هدايا اسفندماه 93