phone

تلفن تماس 03132360074

Location

ایران ، اصفهان خيابان خيام، كوي نهر فرشادي 23 مجتمع آموزشي ابابصير

آخرین مطالب وبلاگ

 

تقدیر و تشکر از موسسه آموزش عالی جهان دانش مبین

تقدیر و تشکر از موسسه آموزش عالی جهان دانش مبین که در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهت رشد و پرورش و ارتقاء سطح علمی اعضای موسسه آموزشی ابابصیر نقش به سزائی داشته اند،

تقدیر و تشکر از موسسه آموزش عالی جهان دانش مبین که در راستای مسئولیت اجتماعی خود در جهت رشد و پرورش و ارتقاء سطح علمی اعضای موسسه آموزشی ابابصیر نقش به سزائی داشته اند، به حکم ادب و به رسم یادبود لوح تقدیری از طرف هیات مدیره موسسه آموزشی ابابصیر توسط آقای محمد حسین بصیری مدیرعامل موسسه به جناب آقای دکترعلی کلباسی مدیریت و جناب آقای دکترمحمد شریف بهشتی معاونت  محترم اجرایی موسسه آموزش عالی جهان دانش مبین تقدیم گردید.

سلامتي و توفيقات روز افـزون براي مدیریت، کارکنان و آن موسسه محترم از درگاه ايزد منان خواستاريم.