phone

تلفن تماس 03132360074

Location

ایران ، اصفهان خيابان خيام، كوي نهر فرشادي 23 مجتمع آموزشي ابابصير

کتابخانه ابابصیر

مورچه ها و موریانه ها

 • نویسنده : گوین وورز
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 595/736 م358 خ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

مرغ سلیمان

 • نویسنده : مصطفی زمانی
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 590 د52 ز
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

مرد خسیس

 • نویسنده :
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 590 م419 ر
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

کار‌افزار‌ها

 • نویسنده : برتا موریس پارکر
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

قصه خدا شناسی

 • نویسنده : سید جعفر آگاه
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 590 ق678 آ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

عنکبوت ها

 • نویسنده : دکتر حسین عطایی آشتیانی
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 595 ع556 آ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

شگفتی های آفرینش

 • نویسنده : گرد آورنده احمد حاجیان مطلق
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 523/2 ش164 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

سؤال شما پاسخ ما

 • نویسنده : کانون بحث و انتقاد دینی
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 575 0172 ع321 ک
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

سه چینیگر بزرگ

 • نویسنده :
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 590 ا535 ا
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

روی زمین و زیر زمین

 • نویسنده : ایرما. ا. وبر
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 581 ر384 و
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

ذرت

 • نویسنده : مرتضی بهمن آزاد
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

دیوار شکسته

 • نویسنده : علی مقدم
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 590 د723 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

دلاور شهر سپید

 • نویسنده : ولی الله ابراهیمی
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 590 د136 ا
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

دانشمند و وسیله کارش

 • نویسنده : برتا موریس پارکر
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 551/5 د837 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

داستان موش ها

 • نویسنده : ب. بیدار
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 590 دا923 ب
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

خورشید چرا می درخشد؟

 • نویسنده :
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 523/1 خ813 آ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

حساب مصور

 • نویسنده : ضیاء الدین جزایری
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 513 ح4 ج
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

پروانگان

 • نویسنده : دکتر حسین عطایی آشتیانی
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 595/78 پ682 ع
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

باران چیست؟

 • نویسنده : سوزان میسی و سوفی تاتا
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

باران

 • نویسنده :
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 551/57 ب
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

اگه بابا بمیره

 • نویسنده : رضا رهگذر
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 590 ا891 ر
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

از هوا شناس بپرس

 • نویسنده : برتا موریس پارکر
 • گروه : علوم محض
 • کد کتاب : 551/5 ا157 پ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب
1